Tag - Phòng nhận mẫu kiểm nghiệm sản phẩm

Kiểm nghiệm nấm mối đen sốt cà, nấm các loại

Phòng nhận mẫu, trung tâm kiểm nghiệm nấm mối đen sốt cà, nấm ăn các loại. Hỗ trợ và tư vấn lên chỉ tiêu phù hợp theo nhu cầu khách hàng và đúng chuẩn theo quy định pháp luật để: Kiểm tra chất lượng sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm, kiểm tra để đăng ký chứng nhận attp. Chuẩn bị bao nhiêu mẫu để kiểm nghiệm ? Tuỳ vào nhu cầu kiểm nghiệm và lượng chỉ tiêu kiểm...

Contact Me on Zalo
0938335266