Tag - Các bước Kiểm nghiệm chả cá

Trung tâm kiểm nghiệm, thử nghiệm chả cá các loại

Chả cá phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn. Do đó, kiểm nghiệm chả cá trước khi đưa ra thị trường là trách nhiệm của đơn vị sản xuất/phân phối sản phẩm để hợp pháp hoạt động kinh doanh. Nếu bạn chưa nắm rõ quy trình cũng như lên chỉ tiêu kiểm nghiệm. Tham khảo ngay bài viết dưới đây. Số lượng mẫu cần chuẩn bị để kiểm nghiệm chả cá...

Contact Me on Zalo
0938335266